ข่าวและรายงาน

สมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน

ฉบับวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

และบำเพ็ญกุศลแด่ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

*****************************************

 

คณะกรรมการมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน กราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน

ในวาระ๑๐๐ปีชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

************************************

 

คณะกรรมการมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชนเข้าถวายรายงานพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม

เรื่องการเตรียมงานสมโภชพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ในวาระ๑๐๐ปีชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

******************************************