มูลนิธิพระไตรปิฏกเพื่อประชาชน

เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมงาน

สมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน

ฉบับวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

และบำเพ็ญกุศลแด่ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

***********************************************************

คณะกรรมการมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน

กราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน

ในวาระ๑๐๐ปีชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

***********************************************************************

คณะกรรมการมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน

เข้าถวายรายงานพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม

เรื่องการเตรียมงานสมโภชพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน

ในวาระ๑๐๐ปีชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

***********************************************************************

 

พระไตรปิฏกฉบับสำหรับประชาชน โดย อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

คลิกรูปปกหนังสือ เพื่อดาวน์โหลด

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน
๔๕/๔ ถนนอรุณอมรินทร์ ซอย๓๙ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทร. ๐๒-๘๘๖-๐๘๘๐, ๐๘๑-๙๗๑-๐๘๘๑