งานสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน


งานสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน

ฉบับวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

และบำเพ็ญกุศลแด่ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *