Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน

งานสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน

งานสมโภชพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ฉบับวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ และบำเพ็ญกุศลแด่ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑