ถวายหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนแด่พระอาจารย์นันทสิริ วัดท่ามะโอ

โดย : admin 2019-07-30 10:00:00


๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระอาจารย์นันทสิริ สาสนธชธัมมาจริยะ ปาฬิปารคู วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง

เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์หนังสือพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน และในโอกาสนี้ทางมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชนจึงถวายพจนานุกรมพระพุทธศาสนามหายาน จีน - อังกฤษ - ไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน แด่พระอาจารย์นันทสิริไว้เพื่อเป็นที่ระลึกในการเยี่ยมชมครั้งนี้

Debug