ฟังเรื่องพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน จากรายการ ธรรมในใจ ทางช่อง ๓

โดย : admin 2019-04-27 10:00:00


ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทางคณะผู้จัดทำหนังสือพระไตรปิฏกฉบับสำหรับระชาชน มีโอกาสได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการ "ธรรมในใจ" ทางช่อง ๓ ที่ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 04.30 น. ซึ่งเป็นรายการธรรมะ รูปแบบใหม่ โดยการนำเอาหลักธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัส และจับต้องได้จริง โดยมีผู้ดำเนินรายการคือ สมฤทธิ์ ลือชัย และเพชรี พรหมช่วย

สามารถชมรายการ ธรรมในใจ ย้อนหลังในตอน : อ่าน “พระไตรปิฎก” ให้เป็น...เห็นธรรม ที่กล่าวถึง หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ได้โดยแบ่งออกอากาศเป็น ๓ ตอน 

  1. ตอนของวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒

  2. ตอนของวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

  3. ตอนของวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

โดยมีแขกรับเชิญคือ รศ. สุเชาวน์ พลอยชุม และคุณสันติสุข โสภณสิริ ซึ่งเป็นกรรมการในการจัดทำหนังสือพระไตรปิฏกฉบับสำหรับระชาชน มาพูดคุย ตอบคำถามเกี่ยวกับพระไตรปิฏกฉบับสำหรับระชาชน

รศ. สุเชาวน์ พลอยชุม “สิ่งแรกที่เราเข้าใจเกี่ยวกับพระไตรปิฎก คือเป็นของสูง อ่านยาก ท่านอาจารย์สุชีพจึงตั้งใจทำให้พระไตรปิฎกเป็นสิ่งที่อ่านง่ายสำหรับคนทั่วไป ท่านจึงทำพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนขึ้น ซึ่งมีลักษณะเป็นการย่อแบบจับประเด็นและใจความสำคัญ เพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนที่เราได้มาเล่มนี้คือ ฉบับที่อ่านง่ายขึ้น เนื่องจากการใช้ภาษาธรรมดา ร่วมสมัย เข้าใจง่าย และทำให้จดจำง่ายขึ้นด้วย นั่นคือสิ่งที่อาจารย์สุชีพตั้งใจทำเพื่อให้พระไตรปิฎกเข้าถึงสำหรับคนทั่วไป ท่านจึงใช้คำว่าสำหรับประชาชน” 

ซึ่งนอกจากถ่ายทำที่สตูดิโอแล้ว ทางรายการธรรมในใจได้เข้าถ่ายทำ และเยี่ยมชมมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชนอีกด้วย สำหรับท่านใดที่สนใจหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน สามารถสั่งได้ที่ รายละเอียดการสั่งหนังสือ


Debug